יום שישי, 28 ביולי 2017

שימוש בפעולה או תיאור כשם עצם


כדי להסביר את הרעיון נתחיל במשפט פשוט.

これは チョコレートです

זה שוקולד
וזה לא סתם שוקולד, קניתי אותו בהוואי ([買う[かう - לקנות)

これはチョコレートです。ハワイで買いました

אז התרגום המילולי של המשפט יהיה משהו כזה "זה שוקולד. קניתי אותו בהוואי". קצת מוזר לא?
אני רוצה להגיד שזה השוקולד שקניתי בהוואי במשפט אחד, איך אני עושה את זה?

יש דרך לתאר שמות עצם בעזרת פעולה או תיאור. "זה האיש עם השיער הארוך", "זה השקולד שלא רציתי לקנות" וכוי'.
מה שעושים זה להוסיף את התיאור או הפעולה בצורה פשוטה ואחרי זה שם העצם. plain form + noun.

これは ハワイで買った チョコレートです

זה השוקולד שקניתי בהוואי.
בדרך כלל אם לא צריך מילית מסויימת להבין את ההקשר (כמו כאן שהיינו צריכים את ה で ) ישתמשו ב が.

これは私ハワイで買ったチョコレートです

זה השוקולד שאני קניתי בהוואי


これは私買ったチョコレートです

זה השוקולד שקניתי
במקרה הזה אפשר להחליף את ה が ב の כי זה השוקולד שלי.


これは私ハワイで買ったチョコレートです

זה השוקולד שאני קניתי בהוואי.
במקרה הזה לעומת זאת אי אפשר להחליף זאת ב の (כי הוואי לא שלי לצערי).

כמובן שאפשר לעשות זאת בהטיות אחרות

これは私ハワイで買わなかったチョコレートです

זה השוקולד שאני לא קניתי בהוואי

これは私ハワイで買いたいチョコレートです

זה השוקולד שאני רוצה לקנות בהוואי

これは私今、買っているチョコレートです

זה השוקולד שאני קונה עכשיו ([今[いま)

שימוש בשם עצם

אפשר לעשות טריק דומה עם שם העצם בתנאי שהוא לא בצורה הווה חיובית. במקרה הזה לא חייבים לשים が.
פשוט כל התיאור הארוך הופך לשם עצם אחד שלם.

学生じゃない人は、学校に行かない

האדם שאינו תלמיד לא הולך לבית ספר

先週に医者だったボブは、仕事を辞めた

בוב שהיה רופא בשבוע שעבר, עזב את עבודתו.

עם רוצים לעשות זאת בצורת הווה צריך להוסיף の.

月曜日クラスは面白いけど火曜日クラスはつまらない

כיתה בשני מעניינת אבל הכיתה (שיעור) בשלישי משעממת.

מקורות:
genki 2
Tae kim

יום רביעי, 12 ביולי 2017

צורת たり たり


 たり たり

נוסחה:   V + たり +( V + たり + V + たり... )+する
שמה שאנחנו מספרים זה על דברים שעשינו, או דברים שלפעמים אנחנו עושים. או דברים שלפעמיים הם ככה ולעמים ככה.

כדי להשתמש בזה הופכים את המילה לצורת עבר פשוטה ומוסיפים り

לדוגמה:
来る → 来た → 来たり
わるい → 悪かった → 悪かったり
しずか → 静かだった → 静かだったり

עם דוגמאות זה יהיה יותר ברור

אוצר מילים:
(せんたく(する - לכבס
(そうじ(する - לנקות
パン - לחם
ご飯 - אורז \ ארוחה
[悪い[わるい - רע
[冬休みに[ふゆやすみ - חופשת חורף

日曜日はそうじしたりせんたくしたりします

בימי ראשון (או שישי אצלינו:-) אני עושה דברים כמו לנקות ולכבס.

עכשיו שימו לב, זה לא אומר שאני עושה בהכרח את שניהם, יכול להיות שבשבת האחרונה לא עשיתי אף אחד מהם. בנוסף זה לא אומר שאני קודם מנקה ואז מכבס. אלו הדברים הכללים שאני עושה בדרך כלל בימי ראשון.

בנוסף, עצם זה שהפעלים בצורת עבר זה לא אומר שהמשפט בצורת עבר. כמו שכולנו יודעים (נכון?) זמן המשפט נקבע בהתאם לזמן המילה שבסוף המשפט (בדרך כלל פועל). פשוט זאת הנוסחה להגיד זאת.

דוגמה עם שם עצם:

朝ご飯はパンだったりご飯だったりします 

לפעמים יש לי לחם לארוחת בוקר ולפעמים אורז (בעיברית היינו מוסיפים פועל אבל כאן אין).

ועם תארי い:

天気が良かったり悪かったりします

מזג האוויר לפעמים טוב ולפעמים רע


אפשר להשתמש ב たり גם אם יש רק דבר אחד

学生は冬休みにりょこうをしたりします

סטודנטים עושים דברים כמו ללכת לטיולים בחופשת החורף

מקורות:
Japanese for college student 2

מיליות ז'

の/ん

אז יש מיליות ביפנית שבאות לתת טון מסויים למשפט, המילית の/ん באה לתת סיבה, לבקש או להציע הסבר. סוג של is just that... באנגלית.

אוצר מילים
[出ない[でない -לא יוצא
きっぷ - כרטיס
お金 - כסף
ない - אין, לא
[今日[きょう - היום
[大学[だいがく - אוניברסיטה
いく - הולך

きっぷが出ないです

(זה פשוט ש) הכרטיס לא יוצא

お金がない

(זה פשוט ש) אין לי כסף
(is just that I don't have any money)

שמשתמשים בזה לשאלה זה נראה ככה

?今日大学へいく

אני אתרגם זאת ישירות לאנגלית כי לא מצאתי תרגום טוב לעיברית
?is it that) you are going to the university today)

から - because

אז חוץ מזה ש から  הוא "מ..." (X ל Y לדוגמה), גם משתמשים בו לסיבתיות (כי, בגלל).
הנוסחה הולכת כך:

Sentence1  から,  Sentence2

בגלל משפט1, משפט 2.

אוצר מילים:
[時間[じかん - זמן
[自分[じぶん - עצמך\עצמי
けっこう - בסדר
時間がないからわたしはテクシーでいく

בגלל שאין לי זמן, אני אלך במונית

אפשר להפוך את הסדר בשפה המדוברת ולהגיד את התוצאה + הסיבה + から

A: 私がしましょうか
B: いいえ、けっこうです。自分でしますから

A: שאני אעשה את זה?
B: לא זה בסדר, בגלל שאעשה זאת בעצמי

もう

אז もう באה לציין "כבר" או "אפילו" (בנוגוד למילית も שמייצגת את המשמעות גם) ושני הפירושים האלו מייצגים את אותה משמעות. זאת מילים מאוד מפורסמת מעולם האנימה

אוצר מילים
[お腹が空いた[おなかがすいた - כך אומרים שרעבים. המשמעות מילולית של זה זה "הבטן התרוקנה"
[少し[すこし - טיפה\קצת
いい - טוב

もう言いです

משפט מפרסם מעולם האנימה, הפירוש המילולי שלו הוא "כבר טוב". משתמשים בזה שאומרים למישהו בדרך כלל שיפסיק משהו שהוא לא צריך להמשיך לעשות. (דיי מספיק, כבר טוב לא צריך את זה...או משהו בסגנון)

私は少しもうお腹が空いていません

אני אפילו קצת לא רעב
ていません זה צורת הווה מתמשך שלילית

האם עשית\לא עשית X?

יש מבנה מאוד ידוע שמשתמשים בו עם もう כדי לשאול האם כבר עשית X

もう昼ご飯を食べましたか

האם כבר אכלת ארוחת צהרים?

לזה אפשר להענות בחיוב שמצרפים את ה もう לזה, או בשלילה עם צורת הפועל המתמשך (עדין לא עשיתי זאת אבל זאת פעולה מתמשכת כי אני אולי אעשה זאת או משהו כזה).

はい、もう食べます

כן, כבר אכלתי

いいえ、まだ食べていません

לא, אני עוד לא אכלתי עדיין (ה TE-IRU מסמן את ה"עדיין").

מקורות:
Japanese for college student 2-1