יום שישי, 1 בספטמבר 2017

Transitive VS intransitive verbs - פועל יוצא ופועל עומד


פועל יוצא ופועל עומד, באנגלית זה נקרא Transitive VS intransitive verbs.

מה ההבדל ביניהם? Transitive הוא פועל שיש מישהו שעשה אותו, או אפשר לשייך אותו למישהו:
לדוגמה :אני פתחתי את החנות, הכלב מפיל את הכדור.

intransitive הוא פועל שאי אפשר לשייך אותו לאף אחד. לדוגמה: החנות נפתחה, הכדור נופל.
ברור שמישהו פתח את החנות, או שמישהו הפיל את הכדור. אבל לא הפוקוס, הפוקוס הוא שהכדור נפל או שהחנות נפתחה. לא מעניין\ידוע מי או מה עשו את הפעולה.

עכשיו שאנחנו מבינים מה ההבדל ביניהם בואו נבין איך זה עובד ביפנית.

ביפנית מדובר על שני פעלים שונים, ואין בדיוק חוקיות איך משנים כל פועל. יש כמה קבוצות של פעלים שמשנים אותם באותה צורה, זה דיי דומה לביניינים בעיברית.
דוגמה מ Tae Kim

Transitive and Intransitive Verbs
TransitiveIntransitive
落とすלהפיל落ちるליפול
出すלהוציא (החוצה)出るלעזוב; לצאת
入れるלהכניס入るלהכנס
開けるלפתוח開くלהפתח
閉めるלסגור閉まるלהסגר
つけるלחבר (להדביק)つくלהתחבר (להדבק)
消すלמחוק消えるלהעלם
抜くלחלץ抜けるלהיות מחולץ (אין מילה בעיברית)

זה קצת מוזר בעיברית, אבל שאנחנו מדברים על הפועל לצאת לדוגמה, איך מישהו שמבצע את הפעולה לצאת על משהו אחר. זה משהו שפשוט "נעשה". שמישהו עושה זאת על מישהו אחר הוא "מוציא אותו".

יש דיקדוק שונה ל Intransitive verbs, את ה を אנחנו מחליפים ל が או ל は

 1. 電気つけた
  אני כיביתי את האור
 2. 電気ついた
  האור כובה
 3. 電気消す
  לכבות את האור
 4. 電気消える
  האור כובה
 5. 開けた
   מי פתח את החלון
 6. どうして開いた
  למה החלון נפתח?

מקרה קצה:
יש מקרים שבהם פועל עומד יבוא עם を, זה בדרך כלל יקרה עם פעלי תנועה כמו לעבור בשמים, לצאת מהדלת וכוי'.
אז אנחנו נשתמש בצורת ה 
Intransitive כי מישהו יוצא לבד ואף אחד לא מוציא אותו (גם אם זה אנחנו) אבל נשתמש בכך ב を.

部屋出た 
עזבתי את החדר. 

מדובר על רשימה מצומצמת של פעלים שצריך ללמוד בעל פה שהם יכולים לבא גם עם を למרות שהם Intransitive

מקורות: