יום שלישי, 30 במאי 2017

הטיות - ている, הטייה מתמשכת


いる הוא פועל שמשמעותו היא "להתקיים" לדברים זזים או います ב masu form. שמשלבים את
て form + いる מקבלים משהו מאוד דומה ל ing באמגלית, כמו להיות במצב של ing. זה משהו שלא קיים בעיברית אז סלחו לי אם אני לא הכי ברור.

איך משתמשים בזה? הופכים לצורת て ומוסיפים いる. וה いる יכולה להיות בכל האחת מצורות של הפועל (חיובית, שלילית, הווה, עבר וכוי'...). לצורה הזאת יש כמה שימושים שונים שאותם נראה בהמשך הפוסט.

אוצר מילים
オフィス- משרד
コーヒー - קפה
レポート - דוח
[書く[かく - לכתוב
[週末[しゅうまつ - סוף שבוע
たいてい - בדרך כלל
[会う[あう - להפגש
[結婚[けっこん - נשוי
[国[くに - מדינה\ארץ מולדת
[今[いま - עכשיו
[帰る[かえる - לחזור

1. שימוש ראשון: להיות במצב מתמשך.

先生はオフィスでコーヒー(を)している

המורה מכין (is making) קפה במשרד


きのチェーンさんはレポートを書いている

אתמול חן כתב דוח. קצת מוזר נכון? באנגלית זה יהיה משהו כמו Mr. Chen was writing a report yesterday.
ている מסמן שאתמול הפעולה הייתה משהו מתמשך,

2. שימוש שני: לתאר פעולה קבועה שחוזרת על עצמה, כמו חביב וכוי'. מה שאופ ךאותה למשהו "מתמשך" (כי זה קורה כל שבוע לדוגמה).

週末には、たいてい友だちに会っています

בסופשים, (אני) בדרך כלל נפגש עם חבר(ים).

3. השמוש השלישי קשה לי להסביר כי אני לא מבין אותו עד הסוף, זה בעצם פעולה שכבר הסתייה אבל התוצאה שלה היא משהו מתמשך. תוכלו להעמיק בקריאה אצל TAI KIM.

ジョンさんは結婚しています

ג'ון נשוי (זאת פעולה שנגמרה אבל התוצאות שלה ממשיכות ...:-)

リーさんは今国へ帰っている

לי חזר למולדת שלו (והוא שם עכשיו). הוא כבר חזר, אבל התוצאה שהוא שם\לא פה יותר מתמשכת...


מקורות:
Japanese for college student 1

יום שישי, 19 במאי 2017

שונות א'

כאן מאוגדים כל מני נושאים קטנים שלא מספיק מסיביים כדי להיות פוסט בפני עצמם.


いっしょに

いっしょ מתפרש כביחד, דומה.
いっしょに (נכתב גם כ 一緒に) יכול גם להתפרש כלעשות משהו ביחד.

אוצר מילים:
テニス - טניס
する - לעשות

わたしと一緒に 

ביחד איתי

一緒にテニスをしませんか

למה שלא נעשה טניס ביחד. מתורגם ללמה שלא נשחק טניס ביחד


ましょう

ましょう זאת צורת שמחליפה את ます form, כך שכל החוקים של ます חלים עליה. צורה זאת באה כהצעה (בואו נעשה את זה), לפעמים היא תבוא עם か בסוף כדי להשמע פחות בטוחים\ישירים.

אוצר מילים:
[お茶[おちゃ - תה
[飲む[のむ - לשתות
まど - חלון
[開ける[あける - לפתוח
おく - להניח
[行く[いく - ללכת

お茶を飲みましょうか

ええ、そうしましょう

בוא נשתה תה?
כן, בוא (נעשה זאת)

בנוסף משתמשים ב ましょう כדי להציע עזרה Shell I do X?
私 + が) + V  + ましょう + か)

まどを開けましょう

שאני אפתח את החלון?

テーブルはどこにおきましょうか

בקשר לשלחן, איפה לשים אותו (as for the table, where shell I place it)

私が行きましょうか

שאני אלך?


でしょう

צורת でしょう באה במקום です והיא מציינת שהדובר לא בטוח או רוצה להשמע פחות ישיר.
היא גם באה לבקש הסכמה או לאשר את מה שהדבר אומר

図書館は10時まででしょう

הסיפריה פתוחה עד 10 נכון?

あなた学生でしょう

אתה סטודנט, נכון?


しか

しか זו מילה שתבוא תמיד אחרי שם עצם, והמשמעות שלה היא "רק\לא יותר מ". זה יבוא עם פועל שלילי אחרי (הלוגיקה כאן היא שלהגיד יש רק X זה כמו להגיד אין יותר מ X).

אוצר מילים:
[猫[ねこ - חתול
[家[うち - בית (שלי)

私はお茶しか飲みません

אני שותה רק תה

私のうちに猫しかいません

בבית שלי יש רק חתול.


מקורות:
Japanese for college student 1