יום שבת, 25 במרץ 2017

הטיות - הטיה לא רישמית של פעלים

כל ההטיות שדיברנו עליהם עד עכשיו היו הטיות רישמיות. בסדרת המאמרים הקרובה נדבר על הטיות לא רישמיות של פעלים, תארים ושמות עצם.

פעלים

צורת הווה:

צורת הווה החיובית לא רישמית של פעלים היא פשוט הפועל עצמו בלי הטייה.
見る、食べる、する פשוט ישארו כמו שהם בלי הטייה.

テニスをする 

לשחק טניס.


צורת שלילה:

כדי להטות אותם לצורה צריך לפעול לפי החוקיות הבאה:
פעלי る:
מורידים את ה る ומוסיפים ない.
見る → 見ない 
食べる → 食べない

פעלי う:
הופכים את ההברה האחרונה על ל A ומוסיפים לזה ない.

聞く → 聞かない
話す → 離さない
帰る → 帰らない
死ぬ → 死なない

פעלים מיוחדים:
する → しない
くる → こない

テニスをしない

לא משחק טניס


צורת עבר: 

צורת עבר קצת יותר מסובכת...

פעלי る:
מורידים את ה る ומוסיפים た.
ねる → ねた
起きる → 起きた

פעלי う:
ההטייה של צורת עבר משתנה בהתאם לאות האחרונה של המשפט.

פעלים שנגמרים ב く:
מורידים את ה く ומחליפים אותו ב いた.
聞く → 聞いた

פעלים שנגמרים ב ぐ:
מורידים את ה ぐ ומחליפים אותו ב いだ.
泳ぐ → 泳いだ

פעלים שנגמרים ב す:
מורידים את ה す ומחליפים אותו ב した.
話す → 話した

פעלים שנגמרים ב う、つ ו- る:
מורידים את האות ומחליפים אותה ב った.
買う → 買った
立つ → 立った
帰る → 帰った

פעלים שנגמרים ב ぶ、む ו-ぬ:
מורידים את האות ומחליפים אותה ב んだ.
よぶ → よんだ
飲む → 飲んだ
死ぬ → 死んだ

פעלים מיוחדים:
する → した
くる → きた

כן....צריך פשוט לזכור זאת.

テニスをした

שיחק טניס


צורת עבר שלילית: 

צורת עבר שלילית קצת יותר פשוטה. הופכים את הפועל לצורת שלילה פשוטה כפי שהזכרנו למעלה ואז את ה ない משנים ל なかった.

見る → 見ない → 見なかった
帰る → 帰らない → 帰らなかった
死ぬ → 死なない → 死ななかった

פעלים מיוחדים:
する →しない → しなかった
くる → こない → こなかった

テニスをしなかった

לא שיחק טניס

מקורות:
Japanese for college student 1

יום שבת, 18 במרץ 2017

הטיות - הטיות רצון + לרצות משהו

הטיית רצון זוהי הטייה לכל פועל יפני שהופכת אותו ל"מצב רצון" של אותו פועל. החוקים של הטיית רצון:
る verbs:
מורידים את ה る ומחליפים אותו ב たい. 
みる → みたい
食べる → 食べたい

う verbs:
הופכים את תנועה האחרונה ל I ואז מוסיפים たい.
聞く → 聞きたい
泳ぐ → 泳ぎたい
待つ → 待ちたい
なる → なりたい
帰る → 帰りたい

פעלים מיוחדים:
する → したい
くる → きたい 

לאחר שהופכים פועל להטיית רצון הוא בעצם משתנה מפועל ל い adj, וכל ההטיות של い adj חלות עליו כמו שלמדו בפוסט התארים. אראה כאן שוב בצקרה את הרעיון:

                    חיובי                              שלילי
הווה        食べたくありません   食べたいです  
עבר      食べたくありませんでした    食べかったです 

וגם ההטיות הלא רישמיות (שעליהם נחזור בהמשך) יהיו בהתאם ל い adj.

אוצר מילים:
[何[なに - מה
[泳ぐ[およぐ - לשחות
[医者[いしゃ - דוקטור(רופא)
なる - להפוך (להפוך למשהו, להיות משהו)
[買う[かう - לקנות
[本[ほん - ספר
[読む[よむ - לקרוא 

何がしたいですか

מה אתה רוצה לעשות?

泳ぎたいです

(אני) רוצה לשחות

医者になりたいです

(אני) רוצה להיות דוקטור

その本は読みたいです。でも、買いたくありません

(אני) רוצה לקרוא את הספר הזה, אבל (אני) לא רוצה לקנות אותו.


רוצה משהו

בחלק הראשון של המאמר דיברנו על כך שאנחנו רוצים לעשות פעולה כלשהי . אבל איך אני אומר שאני רוצה משהו
בישביל זה יש לנו את ほしい שהוא い adj שמבטא את רצון הדובר למשהו.

הנוסחה שלו היא: N + が + ほしい + です 

אוצר מילים:
[車[くるま - מכונית
[辞書[じしょ - מילון
いい - טוב

何がほしいですか

מה אתה רוצה?

車がほしいです

(אני) רוצה מכונית

いい辞書がほしいです

(אני) רוצה מילון טוב.

בצורת השלילה בדרך כלל משנים את ה が בנוסחה ל は, אלה אם רוצים להבהיר במיוחד שאת X לא רוצים.

車はほしくありません

אני לא רוצה מכונית

מקורות:
Japanese for college student 1

יום רביעי, 15 במרץ 2017

טוב\רע במשהו

מופרד מכל השאר כי הדבר הזה צריך מיני נושא בפני עצמו.

למדנו בתארים להגיד שאני אוהב או שונא(すき ו- きれい ) ושהם חייבים לבא עם が, הם גם מתורגמים ל like\dislikee באנגלית.
יש עוד ארבעה מילים שיבואו עם が והם לציון תכונות שמישהו טוב או גרוע בהם.

חזק ויותר אובייקטיבי:
[上手[じょうず - מוכשר\טוב (במשהו)
[下手[へた - לא טוב, גרוע (במשהו).

חלש ויותר סובייקטיבי:
[得意[とくい - טוב (במשהו), מתמחה (במשהו).
 [苦手[にがて- חלש\לא טוב\לא אוהב (משהו).

מה ההבדל ביניהם?
אז ביפן אתה מאוד משתדל להגיד דברים בצורה סובייקטיבית ולציין זאת (בעיקר כלפי עצמך).
לדוגמה אתה תשתמש בצורה סובייקטיבית כדי לתאר שאתה טוב במשהו (אפשר שלא אבל זה נחשב לא מנומס). גם שאתה גרוע במשהו אתה משתמש בצורה סובייקטיבית, אלה אם...יש הוכחות לכך שאתה גרוע.

שמחמיאים לאחרים נהוג להשתמש בצורה האובייקטיבית יותר. בעוד הצורה הסובייקטיבית זה יותר לטוב בהתמחות מסויימת, מרגיש בטוח, לא אוהב, לא מרגיש בנוח וכוי'. הצורה האובייקטיבית זה יותר חזק, הוא טוב, זה היה גרוע. וכוי.

הנוסחה היא: X + は + noun + が + descriving workd + です

אוצר מילים:
[料理[りょうり - בישול
[水泳[すいえい - שחיה
ピアノ - פסנתר
ひく - למשוך, זה גם לנגן בכלי נגינה.

キムさんは水泳が得意です

מר קים מוכשר\טוב בשחייה.

私の料理が苦手です

אני לא אוהב בישול \  הבישול שלי לא טוב (אני לא חושב שהוא טוב או אל בטוח ביכולות הבישול שלי)

キムさん料理が下手です

הבישולים של קים גרועים (תאמינו לי טעמתי)

עכשיו שאנחנו רוצים לקשר פועל במקום שם עצם, אנחנו פשוט מוסיפים の בין הפועל ל-が.
הנוסחה היא: X + は + verb + の + が + descriving workd + です

キムさんはピアノをひくのが上手です

מר קים טוב בניגון בפסנתר

מקורות:
Japanese for college student 1

יום שבת, 4 במרץ 2017

מיליות - ו'

それに ו-でも

ישנם מלא מילות קישור וחלקם עם משמעויות דיי דומות. それに זאת מילת קישור שמציינת "בנוסף" , ו でも היא מילת קישור שמסמלת "אבל". הם בדרך כלל יחברו שני משפטים שונים.

אוצר מילים:
[新しい[あたらし - חדש
アパート - דירה (Apartment)
きれい - יפה\נקי
[便利[べんり - נוח
[高い[たかい - גבוה (גם יקר)
[家賃[やちん - שכר דירה

新しいアパートはきれいです。それに便利です

הדירה החדשה נקיה\יפה. בנוסף היא נוחה.

新しいアパートはきれいです。でも家賃が高いです

הדירה החדשה נקיה\יפה. אבל עולה הרבה (שכר הדירה גבוה).


から ו まで

まで מסמל "עד". עד שעה מסויימת, עד שתסיים וכוי'.

から מציין מ-X. זה יכול להיות משעה מסויימת או ממקום מסויים. ל から יש עוד שימוש של סיבתיות שעליו נסתכל בהמשך.

אוצר מילים:
[今日[きょう - היום
[来る[くる - לבוא
図書館としょかん -
[月曜日[げつようび - יום שני
[金曜日[きんようび - יום שישי

今日はこれまでです

בקשר להיום, עד(לכאן). זה מתורגם ל-"זה מספיק להיום".

どこから来きましたか

מאיפה הגעת?

שאומרים שמשהו מתקיים מ X עד Y אפשר להגיד x から Y ま.

図書館は月曜日から金曜日までです

הסיפריה (פתוחה) מיום שני עד חמישי


が ו-か

אז למדנו ש か מסמל שאלה בסוף משפט ו が הוא סמן נושא באמצע משפט, אך לשתי המיליות האלו יש משמעות נוספות.
か גם יכול לסמל או (בדרך כלל יבוא באמצע המשפט) ו が יסמל אבל שהוא יבוא בסוף המשפט. זה מוזר בעיברית שהמשפט מסתיים באבל, אבל ביפן זה שכיח לגמרי. מאוד שכיח גם לסיים משפט באבל ולא להוסיף את השאר אם זה (לדעת הדובר) מובן מאליו.

אוצר מילים:
[時[じ - קאונטר שעות, שמים אחרי מספר כדי לסמן שמדובר בשעה
[寝る[ねる - לישון
[喫茶店[きっさてん - בית קפה
[行く[いく - ללכת
[お茶[おちゃ - תה
[飲む[のむ - לשתות
うち - בית (שלי)
[猫[ねこ - חתול
[犬[いぬ - כלב

ジョンさんは11時か12時に寝ます

ג'ון הולך לישון ב 11 או 12

喫茶店かレストランへ行きましょう

בא נלך לבית קפה או מסעדה

お茶は飲みますが、コーヒーは飲みますせん

אני שותה תה, איני שותה קפה

私のうちには猫はいますが、犬はいません

בבית שלי יש חתול, אבל לא כלב

מקורות:
tae kim
Japanese for college student 1