יום שישי, 1 בספטמבר 2017

Transitive VS intransitive verbs - פועל יוצא ופועל עומד


פועל יוצא ופועל עומד, באנגלית זה נקרא Transitive VS intransitive verbs.

מה ההבדל ביניהם? Transitive הוא פועל שיש מישהו שעשה אותו, או אפשר לשייך אותו למישהו:
לדוגמה :אני פתחתי את החנות, הכלב מפיל את הכדור.

intransitive הוא פועל שאי אפשר לשייך אותו לאף אחד. לדוגמה: החנות נפתחה, הכדור נופל.
ברור שמישהו פתח את החנות, או שמישהו הפיל את הכדור. אבל לא הפוקוס, הפוקוס הוא שהכדור נפל או שהחנות נפתחה. לא מעניין\ידוע מי או מה עשו את הפעולה.

עכשיו שאנחנו מבינים מה ההבדל ביניהם בואו נבין איך זה עובד ביפנית.

ביפנית מדובר על שני פעלים שונים, ואין בדיוק חוקיות איך משנים כל פועל. יש כמה קבוצות של פעלים שמשנים אותם באותה צורה, זה דיי דומה לביניינים בעיברית.
דוגמה מ Tae Kim

Transitive and Intransitive Verbs
TransitiveIntransitive
落とすלהפיל落ちるליפול
出すלהוציא (החוצה)出るלעזוב; לצאת
入れるלהכניס入るלהכנס
開けるלפתוח開くלהפתח
閉めるלסגור閉まるלהסגר
つけるלחבר (להדביק)つくלהתחבר (להדבק)
消すלמחוק消えるלהעלם
抜くלחלץ抜けるלהיות מחולץ (אין מילה בעיברית)

זה קצת מוזר בעיברית, אבל שאנחנו מדברים על הפועל לצאת לדוגמה, איך מישהו שמבצע את הפעולה לצאת על משהו אחר. זה משהו שפשוט "נעשה". שמישהו עושה זאת על מישהו אחר הוא "מוציא אותו".

יש דיקדוק שונה ל Intransitive verbs, את ה を אנחנו מחליפים ל が או ל は

 1. 電気つけた
  אני כיביתי את האור
 2. 電気ついた
  האור כובה
 3. 電気消す
  לכבות את האור
 4. 電気消える
  האור כובה
 5. 開けた
   מי פתח את החלון
 6. どうして開いた
  למה החלון נפתח?

מקרה קצה:
יש מקרים שבהם פועל עומד יבוא עם を, זה בדרך כלל יקרה עם פעלי תנועה כמו לעבור בשמים, לצאת מהדלת וכוי'.
אז אנחנו נשתמש בצורת ה 
Intransitive כי מישהו יוצא לבד ואף אחד לא מוציא אותו (גם אם זה אנחנו) אבל נשתמש בכך ב を.

部屋出た 
עזבתי את החדר. 

מדובר על רשימה מצומצמת של פעלים שצריך ללמוד בעל פה שהם יכולים לבא גם עם を למרות שהם Intransitive

מקורות:

יום שישי, 28 ביולי 2017

שימוש בפעולה או תיאור כשם עצם


כדי להסביר את הרעיון נתחיל במשפט פשוט.

これは チョコレートです

זה שוקולד
וזה לא סתם שוקולד, קניתי אותו בהוואי ([買う[かう - לקנות)

これはチョコレートです。ハワイで買いました

אז התרגום המילולי של המשפט יהיה משהו כזה "זה שוקולד. קניתי אותו בהוואי". קצת מוזר לא?
אני רוצה להגיד שזה השוקולד שקניתי בהוואי במשפט אחד, איך אני עושה את זה?

יש דרך לתאר שמות עצם בעזרת פעולה או תיאור. "זה האיש עם השיער הארוך", "זה השקולד שלא רציתי לקנות" וכוי'.
מה שעושים זה להוסיף את התיאור או הפעולה בצורה פשוטה ואחרי זה שם העצם. plain form + noun.

これは ハワイで買った チョコレートです

זה השוקולד שקניתי בהוואי.
בדרך כלל אם לא צריך מילית מסויימת להבין את ההקשר (כמו כאן שהיינו צריכים את ה で ) ישתמשו ב が.

これは私ハワイで買ったチョコレートです

זה השוקולד שאני קניתי בהוואי


これは私買ったチョコレートです

זה השוקולד שקניתי
במקרה הזה אפשר להחליף את ה が ב の כי זה השוקולד שלי.


これは私ハワイで買ったチョコレートです

זה השוקולד שאני קניתי בהוואי.
במקרה הזה לעומת זאת אי אפשר להחליף זאת ב の (כי הוואי לא שלי לצערי).

כמובן שאפשר לעשות זאת בהטיות אחרות

これは私ハワイで買わなかったチョコレートです

זה השוקולד שאני לא קניתי בהוואי

これは私ハワイで買いたいチョコレートです

זה השוקולד שאני רוצה לקנות בהוואי

これは私今、買っているチョコレートです

זה השוקולד שאני קונה עכשיו ([今[いま)

שימוש בשם עצם

אפשר לעשות טריק דומה עם שם העצם בתנאי שהוא לא בצורה הווה חיובית. במקרה הזה לא חייבים לשים が.
פשוט כל התיאור הארוך הופך לשם עצם אחד שלם.

学生じゃない人は、学校に行かない

האדם שאינו תלמיד לא הולך לבית ספר

先週に医者だったボブは、仕事を辞めた

בוב שהיה רופא בשבוע שעבר, עזב את עבודתו.

עם רוצים לעשות זאת בצורת הווה צריך להוסיף の.

月曜日クラスは面白いけど火曜日クラスはつまらない

כיתה בשני מעניינת אבל הכיתה (שיעור) בשלישי משעממת.

מקורות:
genki 2
Tae kim

יום רביעי, 12 ביולי 2017

צורת たり たり


 たり たり

נוסחה:   V + たり +( V + たり + V + たり... )+する
שמה שאנחנו מספרים זה על דברים שעשינו, או דברים שלפעמים אנחנו עושים. או דברים שלפעמיים הם ככה ולעמים ככה.

כדי להשתמש בזה הופכים את המילה לצורת עבר פשוטה ומוסיפים り

לדוגמה:
来る → 来た → 来たり
わるい → 悪かった → 悪かったり
しずか → 静かだった → 静かだったり

עם דוגמאות זה יהיה יותר ברור

אוצר מילים:
(せんたく(する - לכבס
(そうじ(する - לנקות
パン - לחם
ご飯 - אורז \ ארוחה
[悪い[わるい - רע
[冬休みに[ふゆやすみ - חופשת חורף

日曜日はそうじしたりせんたくしたりします

בימי ראשון (או שישי אצלינו:-) אני עושה דברים כמו לנקות ולכבס.

עכשיו שימו לב, זה לא אומר שאני עושה בהכרח את שניהם, יכול להיות שבשבת האחרונה לא עשיתי אף אחד מהם. בנוסף זה לא אומר שאני קודם מנקה ואז מכבס. אלו הדברים הכללים שאני עושה בדרך כלל בימי ראשון.

בנוסף, עצם זה שהפעלים בצורת עבר זה לא אומר שהמשפט בצורת עבר. כמו שכולנו יודעים (נכון?) זמן המשפט נקבע בהתאם לזמן המילה שבסוף המשפט (בדרך כלל פועל). פשוט זאת הנוסחה להגיד זאת.

דוגמה עם שם עצם:

朝ご飯はパンだったりご飯だったりします 

לפעמים יש לי לחם לארוחת בוקר ולפעמים אורז (בעיברית היינו מוסיפים פועל אבל כאן אין).

ועם תארי い:

天気が良かったり悪かったりします

מזג האוויר לפעמים טוב ולפעמים רע


אפשר להשתמש ב たり גם אם יש רק דבר אחד

学生は冬休みにりょこうをしたりします

סטודנטים עושים דברים כמו ללכת לטיולים בחופשת החורף

מקורות:
Japanese for college student 2

מיליות ז'

の/ん

אז יש מיליות ביפנית שבאות לתת טון מסויים למשפט, המילית の/ん באה לתת סיבה, לבקש או להציע הסבר. סוג של is just that... באנגלית.

אוצר מילים
[出ない[でない -לא יוצא
きっぷ - כרטיס
お金 - כסף
ない - אין, לא
[今日[きょう - היום
[大学[だいがく - אוניברסיטה
いく - הולך

きっぷが出ないです

(זה פשוט ש) הכרטיס לא יוצא

お金がない

(זה פשוט ש) אין לי כסף
(is just that I don't have any money)

שמשתמשים בזה לשאלה זה נראה ככה

?今日大学へいく

אני אתרגם זאת ישירות לאנגלית כי לא מצאתי תרגום טוב לעיברית
?is it that) you are going to the university today)

から - because

אז חוץ מזה ש から  הוא "מ..." (X ל Y לדוגמה), גם משתמשים בו לסיבתיות (כי, בגלל).
הנוסחה הולכת כך:

Sentence1  から,  Sentence2

בגלל משפט1, משפט 2.

אוצר מילים:
[時間[じかん - זמן
[自分[じぶん - עצמך\עצמי
けっこう - בסדר
時間がないからわたしはテクシーでいく

בגלל שאין לי זמן, אני אלך במונית

אפשר להפוך את הסדר בשפה המדוברת ולהגיד את התוצאה + הסיבה + から

A: 私がしましょうか
B: いいえ、けっこうです。自分でしますから

A: שאני אעשה את זה?
B: לא זה בסדר, בגלל שאעשה זאת בעצמי

もう

אז もう באה לציין "כבר" או "אפילו" (בנוגוד למילית も שמייצגת את המשמעות גם) ושני הפירושים האלו מייצגים את אותה משמעות. זאת מילים מאוד מפורסמת מעולם האנימה

אוצר מילים
[お腹が空いた[おなかがすいた - כך אומרים שרעבים. המשמעות מילולית של זה זה "הבטן התרוקנה"
[少し[すこし - טיפה\קצת
いい - טוב

もう言いです

משפט מפרסם מעולם האנימה, הפירוש המילולי שלו הוא "כבר טוב". משתמשים בזה שאומרים למישהו בדרך כלל שיפסיק משהו שהוא לא צריך להמשיך לעשות. (דיי מספיק, כבר טוב לא צריך את זה...או משהו בסגנון)

私は少しもうお腹が空いていません

אני אפילו קצת לא רעב
ていません זה צורת הווה מתמשך שלילית

האם עשית\לא עשית X?

יש מבנה מאוד ידוע שמשתמשים בו עם もう כדי לשאול האם כבר עשית X

もう昼ご飯を食べましたか

האם כבר אכלת ארוחת צהרים?

לזה אפשר להענות בחיוב שמצרפים את ה もう לזה, או בשלילה עם צורת הפועל המתמשך (עדין לא עשיתי זאת אבל זאת פעולה מתמשכת כי אני אולי אעשה זאת או משהו כזה).

はい、もう食べます

כן, כבר אכלתי

いいえ、まだ食べていません

לא, אני עוד לא אכלתי עדיין (ה TE-IRU מסמן את ה"עדיין").

מקורות:
Japanese for college student 2-1

יום שישי, 30 ביוני 2017

נתינה וקבלה


נושא הנתינה והקבלה הוא קצת עמוק.
יש שני פעלים לנתינה (あげる ו-くれる פעלי RU), ופועל אחד לקבלה (もらう).
יש סירטון ממש טוב שמסביר את הנושא הזה, אני בדרך כלל לא עושה זאת אבל אני לא חושב שאוכל להסביר
את העיניין יותר טוב מהבחור הזה. לפני האתם רואים אותו חשוב שתבינו את ההגדרה של UCHI ו SOTO.
UCHI זאת הקבוצה הפנימית של אנשים סביבך: משפחה, חברים, עמיתים לעבודה וכוי'.
SOTO זאת הקבוצה החיצונית: הבוס לעבודה, אנשים זרים וכוי'. אבל קבוצות הם דינמיות בהתאם למצב.
עם כל החברה שלכם נפגשת מול חברה אחרת אז הבוס חלק UCI, כי כל החברה שלכם נהפכת לקבוצה הפנימית מול החברה השניה שהיא החיצונית.

אז לאחר שהבנתם את הרעיון של あげる, くれる ו - もらう, אפשר לדבר על בניית משפטים ורמת נימוס. עכשיו תזכרו שאלו לא חוקים באבן אלה זה משתנה בהתאם לבן אדם ולמצב הפסיכולוגי-חברתי בין האנשים.
הטבלה של あげる עובדת כך:

       うち                そと
superior   あげる さしあげる
        equal   あげる        あげる
        lower  やる            あげる

אז מול מישהו שגבוה ממך והוא בקבוצה החיצונית אומרים さしあげる, ומול מישהו שהוא נמוך ממך בקבוצה הפנימית (בדרך כלל ילדים, כלבים או צמחים. כן הם באותה רמה) אומרים  やる.
הטבלה של くれる עובדת כך:

       うち                そと
 superior   くれる くださる
        equal   くれる        くれる
        lower  くれる        くれる

כדי לבנות משפט עם あげる או くれる, הנוסחה היא כזאת:
GIVER が RECIVER に SOMETHING を GIVE WORD

わたしはジョンさんにお菓子をあげます
נתתי לג'ון ממתקים

אם ידוע על מי מדובר אפשר להשמיט את ה わたし
わたしは)先生にお花をさしあげます)
נתתי למורה שלי פרח

弟にカメラをやる
נתתי מצלמה לאחי הקטן

ようこさんのお母さんが本をくださいました
אימא של יוקו נתנה לי ספר

田中くんは(わたしに)カードをくれました
מר טנקה נתן לי כרטיס(ברכה)


הטבלה של もらう עובדת כך:

         うち                そと
 superior   もらう いただく
        equal   もらう        もらう
        lower  もらう        もらう

כדי לבנות משפט עם もらう, הנוסחה היא כזאת:
RECIVER が GIVER に\から SOMETHING を もらう

שהקבלה היא לא אישית משתמשים בדרך כלל ב から.

わたしは田中くんに/からカードをもらいました
קיבלתי כרטיס ברכה ממר טנקה

わたしはようこさんのお母さんに/から本を頂きました
קיבלתי מאימא של יוקו ספר

リーさんは大学からしょうがくきんをもらっています
מר לי קיבל מילגה מהאוניברסיטה

יום רביעי, 7 ביוני 2017

לציין מיקום של דברים בעזרת の

לציין מיקום של דברים בעזרת の

בפוסט זה נלמד איך מציינים מיקומים של דברים בעזרת の, ולזה יש לנו שתי נוסחאות:

THING + は + N + の + LOCATION WORD + に あります います
או
THING + は + N + の + LOCATION WORD + です

אוצר מילים
[間[あいだ - בין
[中[なか - בתוך
[横[よこ 0 לצד
[向こう[むこう - מעבר, מאחורי
[机[つくえ - שולחן
はこ - קופסה
[猫[ねこ - חתול
駅えき - תחנת רכבת

電話は机の横にあります

הטלפון נמצא ליד השולחן

אך אם הייתי מדבר על אובייקט זז, ה ある היה משתנה ל いる:

猫ははこの中にいます

כאן משתמשים ב に ולא ב で. קל להתבלבל.

שימו לב שאפשר להחליף את ה に+います\あります  ב です.

電話は机の横です
猫ははこの中です

עוד דוגמה:

デパートは駅の向こうにあります。

בקשר לחנות דפרטמנט, היא נמצאת מעבר(מאחורי) הרכבת.


 あいだ

בשביל あいだ משתמשים בנוסחה הבאה11:
X は Y と Z のあいだです.

猫は机とはこの間にいます

החתול נמצא בין השולחן לקופסא

אם שני החפצים הם אותו חפץ לא צריך להגיד אותו פעמים

猫は机の間にいます

החתול נמצא בין שני השולחנות

מקורות:
Japanese for college student 1

יום שלישי, 30 במאי 2017

הטיות - ている, הטייה מתמשכת


いる הוא פועל שמשמעותו היא "להתקיים" לדברים זזים או います ב masu form. שמשלבים את
て form + いる מקבלים משהו מאוד דומה ל ing באמגלית, כמו להיות במצב של ing. זה משהו שלא קיים בעיברית אז סלחו לי אם אני לא הכי ברור.

איך משתמשים בזה? הופכים לצורת て ומוסיפים いる. וה いる יכולה להיות בכל האחת מצורות של הפועל (חיובית, שלילית, הווה, עבר וכוי'...). לצורה הזאת יש כמה שימושים שונים שאותם נראה בהמשך הפוסט.

אוצר מילים
オフィス- משרד
コーヒー - קפה
レポート - דוח
[書く[かく - לכתוב
[週末[しゅうまつ - סוף שבוע
たいてい - בדרך כלל
[会う[あう - להפגש
[結婚[けっこん - נשוי
[国[くに - מדינה\ארץ מולדת
[今[いま - עכשיו
[帰る[かえる - לחזור

1. שימוש ראשון: להיות במצב מתמשך.

先生はオフィスでコーヒー(を)している

המורה מכין (is making) קפה במשרד


きのチェーンさんはレポートを書いている

אתמול חן כתב דוח. קצת מוזר נכון? באנגלית זה יהיה משהו כמו Mr. Chen was writing a report yesterday.
ている מסמן שאתמול הפעולה הייתה משהו מתמשך,

2. שימוש שני: לתאר פעולה קבועה שחוזרת על עצמה, כמו חביב וכוי'. מה שאופ ךאותה למשהו "מתמשך" (כי זה קורה כל שבוע לדוגמה).

週末には、たいてい友だちに会っています

בסופשים, (אני) בדרך כלל נפגש עם חבר(ים).

3. השמוש השלישי קשה לי להסביר כי אני לא מבין אותו עד הסוף, זה בעצם פעולה שכבר הסתייה אבל התוצאה שלה היא משהו מתמשך. תוכלו להעמיק בקריאה אצל TAI KIM.

ジョンさんは結婚しています

ג'ון נשוי (זאת פעולה שנגמרה אבל התוצאות שלה ממשיכות ...:-)

リーさんは今国へ帰っている

לי חזר למולדת שלו (והוא שם עכשיו). הוא כבר חזר, אבל התוצאה שהוא שם\לא פה יותר מתמשכת...


מקורות:
Japanese for college student 1