יום חמישי, 5 בינואר 2017

הטיות - הטיית ます של הפועל


הטיית ה ます משמשת אותנו בדיבור רשמי.
יש דיבור רישמי ולא רישמי ביפנית עם כללי דיקדוק שונים לכל אחד, בתוך הדיבור הרישמי והלא רישמי אפשר ישנם דרגות רישמיות יותר ופחות.
לדוגמה סיומת השלילה ではないです תחשב רישמית יותר מסיומת השלילה じゃないです
אבל שתיהן עדיין יחשבו בטוח הדיבור הרישמי.

הטיית ה ます חיובית

פעלי る:

כדי להטות פועל る לצורת ます אנחנו משמיטים את ה る ומוסיפים את ה ます

食べる -- > 食べます
見る --> 見ます

りんごをたべます  

אוכל תפוח

פעלי う: 

כדי להטות פועל う הופכים את הברת ה U ל I ומוסיפים ます.

行く --> 行きます
読む --> 読みます
取る --> 取ります
踊る --> 踊ります

אוצר מילים נוסף:

[私[わたし -אני
[明日[あした - מחר
[高校[こうこう - בית ספר
[町[まち - עיירה

私は)明日に高校に行きます) 

מחר אני הולך לבית הספר

קבוצת המיוחדים  -  来る ו する :

לגבי קבוצת המיוחדים החוקים הולכים קצת אחרת

する --> します
[くる --> きます [来ます

テニスします

לשחק טניס

町に来ます

לחזור העירה


ません הטיית ה ます שלילית

הטיית ます שלילית היא מאוד פשוטה אחרי שיודעים להטות את הפועל לצורת ה ます שלו, פשוט מחליפים את ה ます ל ません.

食べる --> 食べます --> 食べません
踊る --> 踊ります --> 踊りません

הטיית הפועל אכל לדוגמה לצורה שלילית יתורגם אצלינו לעיברית ל"לא אכל" כי אין לנו ממש הטייה כזאת בעיברית.

りんごをたべません

לא אוכל תפוח

私は)明日に高校に行きません)

מחר אני לא הולך לבית ספר

הצעה בשלילה:

ביפנית יש קטע להציג הצעה בצורה שלילית של הפועל (הוא לא חייב להיות בצורה ます) יחד עם הוספת מילית השאלה か אחרי הפועל, זה נחשב מנומס ולא ישיר (לא ישיר ביפנית = יותר מנומס).

[食事[しょくじ - ארוחה
映画えいが - סרט

食事を食べませんか

"הלא נאכל ארוחה?"

בעיברית נרגם זאת להצעה כמו "רוצה לאכול?", רק שימו לב שאין לנו את ה"רוצה" ביפנית, זאת הצעה לעשות משהו.

映画をみませんか

"הלא נראה סרט?"
או בעיברית תקינה יותר "רוצה לראות סרט?"


 הטיית ה ます בצורת עבר

ます בצורת עבר משתנה ל ました. וצורת עבר השלילית היא ませんでした.

אוצר מילים:

[晩ご飯[ばんごはん - ארוחת ערב
[宿題[しゅくだい - שיעורי בית

しゅくだいをしました

עשיתי שיעורי בית

私は晩ご飯を食べませんでした

לא אכלתי ארוחת ערב

מקורות:
Genki 1 - japanese workbook

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה